top of page

Acerca de

Vaar2.jpg

Ridefysioterapi

I samarbeid med fysioterapeut Iren Ødegård startet vi høsten 2021 opp et nytt tilbud - ridefysioterapi.

Dette tilbudet er for de som har behov for et utvidet fysikalsk behandlingstilbud. Pr i dag 14.04.2023 har vi 4 partier på torsdager, fortløpende inntak. Alle deltakernehar med egen ledsager, vi på Solli er ansvarlig for hestene og Iren for opplegget. 

Ønsker du mer informasjon ta kontakt med Iren. 

Mail: iren@f33.no eller tlf. 924 40 060

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page