Rideparti for barn

Her er man med på å stelle og sale opp hest.

Timene varierer, mellom undervisning på bane, lek og moro til hest, og rideturer i skogen. Partiet varer i 1.5 time. 

Mandager kl.17.00 til 18.30

Tirsdager  kl.17.00 til 18.30

Tirsdager  kl. 18.30 til 20.00

Onsdager kl.17.00 til 18.30

Torsdager kl.17.00 til 18.30

Påmelding gjelder for semester september til jul, og fra januar til sommerferien. 

Vi følger skoleruta, men tilbyr andre rideaktiviteter i skoleferier.

Pris kr. 300,- per gang.

Vi fakturerer i slutten av hver måned.

Man rir på eget ansvar, forsikring må besørges av den enkelte selv. 

Info Liv 45030617 - påmelding til post@solli-gjestegaard.no